Tom Vandromme studeerde in 2003 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Antwerpen. Na een functie als jurist bij het beleidsdomein Landbouw en Visserij bij de Vlaamse Overheid ging hij in januari 2006 aan de slag als stedenbouwkundig inspecteur. Vanaf half 2007 tot 2016 coördineerde hij de Vlaamse Wooninspectie. Sindsdien is hij senior adviseur bij het agentschap Wonen-Vlaanderen en coördineert hij de regelgeving rond private en sociale huur. Tom Vandromme is ook verbonden aan de Universiteit Antwerpen als vrijwillig wetenschappelijk medewerker. Hij publiceerde over algemene thema's van het strafrecht (negationisme, bedreigingen,...), maar vooral over ruimtelijke ordening en woonbeleid (woningkwaliteitsbewaking, sociale huur, grond- en pandenbeleid,...). Hij maakt ook deel uit van de redactieraad van het Rechtskundig Weekblad. 

Workshop

8.
Naar een Vlaams Huurdecreet

Op 1 september 2018 moet het gloednieuwe Vlaams Huurdecreet in werking treden. De huidige Woninghuurwet wordt dan voor Vlaanderen integraal vervangen. En er komen bv. bijzondere regels voor de (ver)huur aan studenten. Het decreet bevat heel wat ingrijpende wijzigingen. Sommige zijn in het voordeel van de verhuurder, andere komen dan weer de huurder ten goede. Ook voor de vastgoedmakelaar heeft het verhaal belangrijke gevolgen.