Tine Vande Casteele studeerde af als burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit Gent. Sinds 2003 is ze als ingenieur actief bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Tot 2015 werkte ze mee het beleid uit rond energieprestatie en binnenklimaat voor nieuwbouw en renovaties, en werkte ze aan de erkenningsregeling voor verslaggevers. Sinds 2016 neemt ze de projectleiding op rond de woningpas, waarbij verschillende Vlaamse entiteiten een digitaal paspoort voor de woning willen ontwikkelen. In dit kader werkt ze ook mee aan Europese initiatieven hierrond. 

Workshop

11.
EPC+ en woningpas: instrumenten om te renoveren

Hoe maken we het gebouwenpark energiezuiniger in de strijd tegen de klimaatopwarming? De Vlaamse regering wil vooral de renovatiegraad van bestaande woongebouwen verhogen. In het kader van het Renovatiepact worden daarvoor nieuwe instrumenten uitgewerkt. Zo moet de woningpas een paspoort vormen van de woning en een digitale kluis bevatten voor allerhande attesten en documenten. Het EPC wordt opgewaardeerd tot een EPC+, dat ook een speciale toepassing zal kennen in appartementsgebouwen.