Sven De Mulder behaalde een master in de industriële wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Hij startte zijn carrière in 1999 bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) als dossierbeheerder bodemonderzoek en -sanering. In 2008 werd hij er projectleider ambtshalve bodemsanering, afvalverwijdering en asbestsanering. Vanaf 2014 was hij bij OVAM projectarchitect optimalisatie bodembeheer en vervolgens teamverantwoordelijke voor vier maanden. Sinds januari 2014 is hij projectleider asbest(afbouw)beleid.   

Workshop

10.
Asbestveilig Vlaanderen 2040

In 2014 besliste de Vlaamse regering dat Vlaanderen volledig asbestveilig moet zijn tegen 2040. Een versneld asbestafbouwbeleid in en rondom gebouwen is het gevolg. Dit beleid brengt een bijkomende informatieplicht bij verkoop en verhuur met zich mee. Nieuwe inzichten over de aanwezigheid en de risico’s van asbest liggen aan de basis. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werkte een beleidsaanpak uit die in 2018 aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd.