Roel Helgers studeerde Economische Wetenschappen aan de KU Leuven en vervolledigde deze studie met een Master of Advanced Studies in Economics. Gedurende zijn doctoraat aan het Departement of Economics van de KU Leuven richtte zijn onderzoek zich voornamelijk op regionale woningprijsontwikkelingen en het toepassen van de hedonische prijzenmethode bij het bestuderen van woningprijzen. Na het behalen van zijn doctoraat in oktober 2016 trad hij in februari 2017 in dienst bij buurtontwikkelaar Matexi, waar hij instaat voor het opvolgen van markttendensen en marktanalyse.

Workshop

4.
Ruimtegebruik in Vlaanderen: zijn de ambities realistisch?

2017 het jaar van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen noemen, lijkt zeker niet overdreven. Hoog tijd dus om in te zoomen op het Witboek BRV, dat de strategische krachtlijnen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia schetst. Welke stappen zijn reeds gezet sinds de goedkeuring van het Witboek? Welke doelstellingen wil de Vlaamse overheid in samenspraak met de vastgoed- en ontwikkelingssector bereiken? Haalt Vlaanderen haar ambities om het bijkomend ruimtebeslag te verminderen? Je ontdekt het tijdens deze workshop.