René Van der Lecq is planoloog en werkt momenteel als projectmanager Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor het departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid. Hij heeft een ruime ervaring op het vlak van internationale en regionale ruimtelijke planvorming en territoriale samenwerking. Hij was onder meer drie jaar als projectexpert werkzaam voor het Europees studieprogramma ESPON en was in het verleden binnen de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor Europese en grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling. 

Workshop

4.
Ruimtegebruik in Vlaanderen: zijn de ambities realistisch?

2017 het jaar van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen noemen, lijkt zeker niet overdreven. Hoog tijd dus om in te zoomen op het Witboek BRV, dat de strategische krachtlijnen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia schetst. Welke stappen zijn reeds gezet sinds de goedkeuring van het Witboek? Welke doelstellingen wil de Vlaamse overheid in samenspraak met de vastgoed- en ontwikkelingssector bereiken? Haalt Vlaanderen haar ambities om het bijkomend ruimtebeslag te verminderen? Je ontdekt het tijdens deze workshop.