Nicolas Carette is master en doctor in de rechten en is professor vastgoedrecht (zakenrecht en bijzonder contractenrecht) aan de Universiteit Antwerpen. Als advocaat is hij stichtend vennoot van Equator Advocaten (Antwerpen/Brussel), gespecialiseerd in publiek en privaat vastgoed- en bouwrecht en projectontwikkeling. Hij adviseert en begeleidt onder meer heel wat nationale en internationale bouwondernemingen, vastgoedinvesteerders, vastgoedmakelaars, architecten, retailers, verenigingen van mede-eigenaars en syndici. Daarnaast is hij co-algemeen directeur van het Interuniversitair Centrum voor Bouwrecht. Hij is auteur van talrijke nationale en internationale publicaties over vastgoedrecht (o.a. Erfpacht & opstal, Appartementsrecht, Handboek Bouwrecht en Handboek Wet Breyne) en een veelgevraagd spreker voor studiedagen en congressen.

Workshop

8.
Naar een Vlaams Huurdecreet

Op 1 september 2018 moet het gloednieuwe Vlaams Huurdecreet in werking treden. De huidige Woninghuurwet wordt dan voor Vlaanderen integraal vervangen. En er komen bv. bijzondere regels voor de (ver)huur aan studenten. Het decreet bevat heel wat ingrijpende wijzigingen. Sommige zijn in het voordeel van de verhuurder, andere komen dan weer de huurder ten goede. Ook voor de vastgoedmakelaar heeft het verhaal belangrijke gevolgen.