Mario Deketelaere is gespecialiseerd in administratief en publiekrecht. Hij legt zich vooral toe op het Omgevingsrecht, d.i. alle juridische materies met betrekking tot de planning en de bescherming van het leefmilieu en de omgeving: milieurecht, ruimtelijke ordening en stedenbouw, natuurbescherming en effectenbeoordeling, waterrecht, administratieve aspecten van vastgoed. In dit vakgebied wordt hij erkend als één van de meest aanbevolen Belgische specialisten (International Who’s Who of Environment Lawyers). Hij beschikt over een uitgebreide kennis en ervaring inzake bodemsanering, afvalstoffen- en materialenbeheer, milieuaansprakelijkheid en vergunningsprocedures, vastgoedrecht en bouwrecht. Mario Deketelaere is ook gastprofessor aan de KU Leuven en docent aan de Karel de Grote Hogeschool. 

Workshop

1.
Vastgoedrecht 2017: volop in beweging

Het vastgoedrecht is vandaag volop in beweging. Hoog tijd om de belangrijkste wijzigingen van het voorbije jaar op een rij te zetten. Beginnen doen we met de veelbesproken omgevingsvergunning, die de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samenvoegt. Na aanhoudende softwareproblemen werd beslist om de volledige invoering uit te stellen tot 1 januari 2018. Welke gevolgen heeft de nieuwe omgevingsvergunning precies voor bouw- en vastgoedprojecten? En wat zijn de aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar?