Koen Willem studeerde af als burgerlijk ingenieur architect aan de KU Leuven in 1986. Hij startte zijn carrière bij zijn latere vennoot die vooral actief was in de ziekenhuisbouw. Later volgden ook heel wat projecten in de retailsector. Sinds een vijftiental jaar is hij als zelfstandig architect werkzaam, voornamelijk in de residentiële sector. Het cliënteel bestaat hoofdzakelijk uit tweede verblijvers aan onze oostkust. Daarnaast was Koen Willem een geruime tijd ondervoorzitter en penningmeester van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV). Momenteel is hij binnen NAV betrokken bij de permanente vorming van architecten.  

Workshop

9.
Verhogen appartementsgebouwen: is the sky the limit?

Hoogbouw is het antwoord bij uitstek op verdichting, maar ook een middel om de ruimtelijke ordening te optimaliseren. Een opkomende trend hierbij is het bouwen van  verdiepingen op bestaande gebouwen. We zien het vandaag al op duurdere locaties zoals Knokke en Brussel, maar ook andere gemeenten en steden passen hun bouwreglement aan, of bekijken de mogelijkheden. Hoe wordt dit juridisch georganiseerd? Wordt er gewerkt met een integratie in een bestaande mede-eigendom, of met een recht van opstal op een bestaand gebouw?