Carine Smolders was tien jaar lang actief als professor economie. Zo was ze gastprofessor aan de vakgroep Sociale Economie van de Universiteit Gent en hoogleraar aan de faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde van Hogeschool Gent. Ze was ook coördinator van het Steunpunt Fiscaliteit en Begroting dat instaat voor de ontwikkeling van beleidsvoorbereidend onderzoek voor het domein Begroting & Financiën. In die hoedanigheid bouwde ze een ruime expertise in fiscale materies op. Op 1 september 2015 ging ze aan de slag op het kabinet van toenmalig minister van Financiën en Begroting Annemie Turtelboom als kabinetschef Financiën & Begroting. Die functie oefent ze nu nog steeds uit op het kabinet van Turtelbooms opvolger Bart Tommelein.

Workshop

7.
Vastgoed en fiscaliteit: update en vooruitblik

De vastgoedfiscaliteit evolueert voortdurend. Tijdens deze workshop passeren verschillende actuele topics de revue. We bekijken samen wat het “zomerakkoord” voor jou en de sector kan betekenen, de fiscale implicaties zijn immers niet min. Verliezen die maar 70 % aftrekbaar zijn, een hogere bedrijfsleiderbezoldiging… Wat is het belang van je waarderingsregels voor de bepaling van jouw resultaat ? Kunnen we het resultaat en de belastingen uitstellen naar de jaren met een lagere belastingvoet ?