Het vastgoedrecht is vandaag volop in beweging. Hoog tijd om de belangrijkste wijzigingen van het voorbije jaar op een rij te zetten. Beginnen doen we met de veelbesproken omgevingsvergunning, die de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning samenvoegt. Na aanhoudende softwareproblemen werd beslist om de volledige invoering uit te stellen tot 1 januari 2018. Welke gevolgen heeft de nieuwe omgevingsvergunning precies voor bouw- en vastgoedprojecten? En wat zijn de aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar? Verwacht je ook aan een update rond de gewijzigde vastgoedmakelaarswet. In juli 2017 keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed, dat op heden voor advies aan de Raad van State wordt voorgelegd.  En wat gedacht van het KB Bemiddelingsopdrachten dat eind dit jaar grondig gewijzigd wordt? Doel is de consumentenbescherming te optimaliseren zonder daarbij een rem te zetten op dynamische en innovatieve ontwikkelingen binnen de vastgoedsector. Tijdens deze workshop nemen we deze drie brandend actuele thema’s uitgebreid onder de loep.

Inleider:
Filip Van der Veken
Voorzitter
CIB West-Vlaanderen