2017 het jaar van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen noemen, lijkt zeker niet overdreven. Hoog tijd dus om in te zoomen op het Witboek BRV, dat de strategische krachtlijnen op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia schetst. Welke stappen zijn reeds gezet sinds de goedkeuring van het Witboek? Welke doelstellingen wil de Vlaamse overheid in samenspraak met de vastgoed- en ontwikkelingssector bereiken? Haalt Vlaanderen haar ambities om het bijkomend ruimtebeslag te verminderen? Je ontdekt het tijdens deze workshop. Bovendien werpen we een blik op de Codex-trein, die een groot aantal wijzigingen met zich mee zal brengen voor de regelgeving omtrent ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. We houden halt bij de belangrijkste wijzigingen voor de sector, zoals de aanduiding van watergevoelig openruimtegebied, het as-builtattest en de versoepeling rond oude verkavelingsvoorschriften. 

Inleider:
Daniel Buschman
Voorzitter
CIB Antwerpen