De vastgoedfiscaliteit evolueert voortdurend. Tijdens deze workshop passeren verschillende actuele topics de revue. We bekijken samen wat het “zomerakkoord” voor jou en de sector kan betekenen, de fiscale implicaties zijn immers niet min. Verliezen die maar 70 % aftrekbaar zijn, een hogere bedrijfsleiderbezoldiging… Wat is het belang van je waarderingsregels voor de bepaling van jouw resultaat ? Kunnen we het resultaat en de belastingen uitstellen naar de jaren met een lagere belastingvoet ? We bekijken ook de huidige administratieve standpunten en toleranties van de Vlaams Belastingdienst (Vlabel) en illustreren aan de hand van recente relevante rechtspraak. Tot slot blikken we vooruit naar de nieuwe fiscale maatregelen naar aanleiding van de volgende begrotingsronde. Hier is er sprake van een grootschalige hervorming van de Vlaamse verkooprechten, waarbij de bestaande gunstmaatregelen tot één globaal tarief zouden worden herwerkt. Na deze workshop ben je weer helemaal fiscaal up-to-date!  

Inleider:
Anjes Daems
Bestuurder
CIB Limburg