Hoe maken we het gebouwenpark energiezuiniger in de strijd tegen de klimaatopwarming? De Vlaamse regering wil vooral de renovatiegraad van bestaande woongebouwen verhogen. In het kader van het Renovatiepact worden daarvoor nieuwe instrumenten uitgewerkt. Zo moet de woningpas een paspoort vormen van de woning en een digitale kluis bevatten voor allerhande attesten en documenten. Het EPC wordt opgewaardeerd tot een EPC+, dat ook een speciale toepassing zal kennen in appartementsgebouwen. In deze workshop geeft het VEA toelichting bij zowel de woningpas als het EPC+, met de focus op de impact voor vastgoedmakelaars en syndici. We gaan na wat de voordelen zijn en welke de aandachtspunten zijn voor de sector.

Inleider:
Aidan Coppens
Voorzitter
CIB Vlaams-Brabant Brussel