In 2014 besliste de Vlaamse regering dat Vlaanderen volledig asbestveilig moet zijn tegen 2040. Een versneld asbestafbouwbeleid in en rondom gebouwen is het gevolg. Dit beleid brengt een bijkomende informatieplicht bij verkoop en verhuur met zich mee. Nieuwe inzichten over de aanwezigheid en de risico’s van asbest liggen aan de basis. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) werkte een beleidsaanpak uit die in 2018 aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd. Tijdens deze workshop lichten we de actuele inzichten toe en vertalen we de krijtlijnen naar het dagelijkse vastgoedbeheer en renovatiebeleid rond asbest. 

Inleider:
Gwenny De Vroe
Bestuurder
CIB Vlaanderen