Het appartementsrecht of de wet op de mede-eigendom is een materie waarmee alle vastgoedmakelaars - beheerders én bemiddelaars - te maken krijgen. In de zomer van 2017 bereikte de federale regering een akkoord over een hervorming van de wet, die  werd voorbereid door een werkgroep waar ook CIB Vlaanderen deel van uitmaakte. De geplande hervorming voorziet onder meer in een versoepeling van de meerderheid binnen de algemene vergadering om werken uit te voeren, de verplichte bijdrage in het reservekapitaal, de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder en de samenstelling van de raad van mede-eigendom. Alle wijzigingen hebben tot doel de transparantie en de werkbaarheid te verhogen. Professor Vincent Sagaert (KU Leuven) die de werkgroep mee begeleidde, licht tijdens deze workshop de hervormingen op praktische wijze toe.  

Inleider:
Steve Sartor
CEO
Concordia